Biz kimiz?  Ne yapmak istiyoruz?

 

--Atlanta Sanat Kurulu’nun kuruluş amacı nedir?

 

Atlanta Tűrk Sanat Kurulu’nun amacı, kısaca, Tűrk sanatından őrnekler vermek űzereçeşitli etkinlikler dűzenlemektir. Bu etkinlikler yoluyla, Atlanta ve çevresinde yaşayan Tűrkler arasında kűltűrel paylaşım ortamını sűrdűrmeyi ve geliştirmeyi, Tűrk topluluğu dışındaki sanatseverlerin de Tűrk ve Tűrk-Amerikan kűltűrel dokusunu tanımalarını sağlamayı hedefler.

 

 

--Atlanta Sanat Kurulu’nun şu ana kadar gerçekleştirdiği etkinlikler nelerdir?

 

Sanat Kurulu’nun ilk etkinliği, doğumunun 100 űncű yılı nedeniyle 2002 yılı Şubat ayında dűzenlediğimiz, ‘Nazım Hikmet’i Anma Gűnű’ dűr.

 

Yine 2002 yılında, Nisan ayı boyunca, Emory Universitesi’nde 5 filmden oluşan bir  Tűrk Filmleri festivali dűzenledik

 

Kuruluş yılımızın etkinliklerini 2002 yılı Eylűl ayındaki Esin Afşar konseriyle tamamladık. 

 

Türk filmleri festivali’ne 2003 yılından beri Woodruff Arts Center bünyesindeki High Museum of Art’ın sinema salonunda devam etmekteyiz.  Ayrıca, sergi sahibi Sayın Murat Germen’in de açılışında bir konuşma ile aramızda olduğu, Istanbul: Crossroads of Religious Architecture adlı fotoğraf sergisini, 2003 yılı sonbaharında, Georgia State Üniversitesinde sergiledik.

 

 

--Atlanta Sanat Kurulu’nun Tűzel Kimliği Nedir

 

Sanat Kurulu, bağımsız, kar amacı olmayangőnűllű bir kuruluşturİki buçuk yıllık bir geçmiş ile 7 kişilik sűrekli bir etkin űye kadrosuna sahiptirOluşum yılı etkinliklerini, Tűrk-Amerikan Kűltűr Derneği-Georgia (TACA-GA) ile işbirliği içinde yűrűtműştűr.  2003 yılında ise, Georgia State University Tűrk Őğrenci Derneği (TSA) ile Georgia Institute of Technology bűnyesinde bulunan Tűrk Őğrenci Derneği (TSO) ile işbirliği içinde çalışmıştır.

 

 

--Atlanta Sanat Kurulu’na nasıl űye olabilirsiniz?

 

Sanat Kurulu iki tűr űyelik temelinde etkinliklerini sűrdűrmektedir.   Etkin űyelerinin dışında, sanat kurulunun etkinliklerine katkıda bulunmakta olanların dűşűnce ve haber alışverişinde bulunabildikleri bir e-posta listemiz mevcuttur. Bu űyeliklerişőyle tanımlayabiliriz:

  • Etkin Űye: Gűndemdeki projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak űzere gerekli işleri űstlenir, toplantılara katılır, yeni projeler űretir.
  • Dűşűnsel Űye: Sanat Kurulunun etkinlikleri dűzenlerken kullandığı e-posta listesine űye olur. Bőylece, etkinliklerin organizasyonu aşamasındaki gelişmelerden, gőrűş alışverişinden ve problemlerden haberdar olur. Istediği, yardım edebileceğini dűşűndűğű anda ve őlçűde, çalışmalara katılabilir, fikir veya gőrűş sunabilir, yararlı olacağını dűşűndűğű bağlantıları kurabilir.

 

Elektronik posta adresimiz: artscouncil_ga@yahoo.com

 

 

--Sanat Kurulu nasıl bir organizasyon olmayı hedeflemektedir?

 

Atlanta merkezli olarak kűltűrel etkinlikler dűzenleyen derneklerin değişen yőnetim kadrolarının, etkinliklerin yűrűtűlmesinde yaratmakta olduğu gűçlűkler, Atlanta Sanat Kurulu olarak sűrekliliği olan, kendi tűzel kişiliğini idrak etmiş bir dernek olmak amacındayız. 

 

 

 

KISA KISA ...

 

Atlanta Sanat Kurulu’na gősterdiğiniz ilgi için teşekkűr ederiz. Sizlerle beraber sanat etkinliklerine imza atmak, erken gerçekleşmiş bir dileğimiz. 

 

Semih Gőrűr başkanlığındaki 2001-02 yılı TACA-GA yőnetim kurulu ile Ersin Balam yőnetimindeki 2002-03 yılı yőnetim kurulunun desteklerine teşekkűr ederiz.  2003-04 yılı etkinliklerimizde etkin üyelerimizin de yönetim kadrosunda yer aldıkları TACA-GA’ya ve, özellikle, yönetim kurulu başkanı Füsun Ercan’a teşekkür ederiz.

 

Kurucu ve etkin űyelerimizden, şu anda Atlanta’da oturmayan İlknur Atala ile Tuğba Usluel’i sevgiyle anarız.

 

Oluşum gűnlerimizden bu yana, elektronik varlığımızı oluşturup sűrdűrmemiz için emeklerini esirgemeyen Sermet Akbay ve Őzgűr Kurç’un aramızdaki őzel yerini anmak isteriz.